Opplanda

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Innlandet omdirigerer hit. Se også bydelen Innlandet (Kristiansund).
Områdebetegnelsen ble også brukt i firmanavn. Oplandenes tekniske Bureau, eid av ingeniør P. Rosendahl, averterte i Gjøviks Blad 27. september 1916.

Opplanda, tidligere skrevet Oplandene, er en betegnelse på distriktene nord for Viken (Oslo). I likhet med Uppland i Sverige betyr navnet dermed "De øvre (nordre) landa". De var en del av Eidsivatingets krets, og omfattet de tre fylkene Raumafylke, Heinafylke og Hadafylke. I tillegg ble Østerdalene og Gudbrandsdalen regnet med til Opplanda. Siden tidlig på 1900-tallet har navnet blitt gradvis mindre brukt.

I 1757 ble Oplandenes amt opprettet. Dette ble i 1781 delt i Kristians amt og Hedemarkens amt, nå henholdsvis Oppland og Hedmark. De delene av Opplanda som ligger i dagens Akershus fylke, forble en del av Akershus stiftamt.

Etter at Kristians amt i 1919 ble omdøpt til Oppland fylke, har det gamle stedsnavnet Opplanda blitt vanskelig å bruke. At Oppland ble reservert den vestre delen av det gamle distriktet, gjør det problematisk å nytte den gamle nemninga på hele innlandsområdet. Som et nytt begrep har derfor Innlandet blitt en del brukt de siste åra. Andre brukte betegnelser er Hed-Opp og Indre Østland.

Opplanda er allikevel ikke fullstendig utdødd som stedsnavn. Oplandske dampskipselskap, som eier den fylkeskryssende båten Skibladner, eksisterer fortsatt. Det relativt nystarta Oplandske bokforlag tok også i bruk navnet, sjøl om det ligger på Hedmarken.