Ort (mynt)

Ort (mynt) var en myntenhet som ble utmynta i Danmark fra 1545 og i Norge først fra 1628. Ordet betyr 'kvart', noe som viser til at verdien var 1/4 riksdaler kurant, det vil si 24 skilling. Skillingverdien holdt seg, men navnet ble mer upresist etter 1794, da man regna 1 ort = 24 skilling = 1/5 speciedaler. Utmynting etter kurantfoten begynte i Norge i 1734, og fram til omkring 1770 var ort den viktigste kurantmynten i vår riksdel.

Da Norge fikk nytt myntsystem i 1816 falt mark bort, og ort fylte denne plassen. På Østlandet forble det vanlig å omtale dette som mark og å bruke tegnet for mark i kildene også etter 1816.

Kilder og litteratur

  • Ort i Norsk historisk leksikon.