Peder Holter (1723–1786)

Peder Holter (født 1723, død 1. november 1786 i Christiania) var handelsmann i Christiania og embetsmann.

Peder Holter.

Han var sønn av kapellan i Odalen Anders Holter (1691–1731) og Anna Mortensdatter Leuch (1693–1754).

Den 24. desember 1771 ble han gift med Maren Juel (1749–1815), datter av assessor Hans Juel og Else Sophie Dorothea Rasch.

Holter ble student i Christiania i 1741, og begynte som handelsmann en tid senere. I 1757 ble han overkrigskommissær. Fra 1760 til 1774 var han zahlkasserer, og fra 1773 generalkrigskommissær.

Peder Holters vei i Oslo er oppkalt etter ham.

Litteratur