Peder Jensen (viselagmann)

Peder Jensen er nevnt som viselagmann i Skien i 1667.[1]

Referanser

  1. Overhoffrettsdomar, bd. 1, sak 1667:43.


  Peder Jensen (viselagmann) er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.