Prinsens gate 2 (Oslo)

Prinsens gate 2 er en eiendom i Kvadraturen i Oslo. Den ligger ved hjørnet mot Fred. Olsens gate, og er derfor en av eiendommene vi tar for oss i artikkelen Store Strandgate i Christiania omkring 1800.

Prinsens gate 2
Prindsensgt 2 - no-nb digifoto 20140703 00118 NB NS NM 14029.jpg
Prinsens gate 2, 1700-tallsbygningen som ble revet omkring 1932.
Foto: Narve Skarpmoen (1925).
Dagens adresse: Prinsens gate 2
Område: Kvadraturen, Østre kvarter
Sokn: Domkirkemenigheten
Kommune: Oslo
Gammelt matrikkelnr.: 96
Folketellinger: 1801
Branntakster: 1766

Eiendommen i 1766

Eieren av eiendommen var i følge branntakstforberedelsene i 1766 Jacob Pedersen. Bygningene på eiendommen var samlet taksert til 4120 riksdaler. Den bestod av en 1 etg. forbygning av murverk, taksert til 3150 riksdaler. Det var også en høy kjeller av murverk med "halv Tag" (taksert til 410 riksdaler), samt to bygg av bindingsverk. Begge var på 2 etg. men taksert ulikt; 170 riksdaler og 390 riksdaler, noe som indikerer at det enten var forskjell i størrelsen eller standarden på de to

Beboere i 1801

I folketellingen i 1801 var det registrert 8 beboere på eiendommen, alle i samme hushold. Husbonden var forhandler av stemplet papir. Husstanden bestod ellers av hans kone, konens bror, en losjerende student ved Latinskolen og tjenestefolk

Beboere på eiendommen i folketellingen i 1801
Navn Alder Født Fødested Familiestilling Sivilstand Yrke Husnr. 1801 Husstand Eiendom 2017 Død HBR Merknader
Niels Leuch 57 1744 - Hosbonde Gift 2den gang Stemplet papiirs forhandler 96 01 Prinsens gate 2 HBR
Lene Borchgrevinck 26 1775 - Koenen Gift 1te gang - 96 01 Prinsens gate 2 HBR
Otto Borchgrevinck 17 1784 - Broder til koenen Ugift Gaaer paa latiin skoelen 96 01 Prinsens gate 2 HBR
Christian Piro 14 1787 - Logerende Ugift Gaaer paa latiin skoelen 96 01 Prinsens gate 2 HBR
Nicolay Klinge 32 1769 - - Ugift Tjener 96 01 Prinsens gate 2 HBR
Ole Andersen 19 1782 - - Ugift Gaardsdreng 96 01 Prinsens gate 2 HBR
Anne Hansdatter 40 1761 - - Ugift Tjeneste piiger 96 01 Prinsens gate 2 HBR
Maren Jansdatter 29 1772 - - Ugift Tjeneste piiger 96 01 Prinsens gate 2 HBR

Litteratur og kilder


 
Prinsens gate 2 (Oslo) er opprinnelig skrevet som en del av prosjektet Oslo havn 1798 og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Se også Branntakstprosjektet for liknende artikler.
Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!