Prishistorisk database

Prishistorisk database ble utviklet og bygd opp av Prosjektgruppen Historisk infrastruktur (senere Tidvis) i 2016-2017. Historiske priser gir mulighet for unike innblikk i kjøpekraft, levekår og verdisetting i Norge, men også i kontakt med andre marked. Basen inneholder to slags priser: priskuranter og provianthustakster.

Denne priskuranten fra Christiansandske Uge-Blade 26. august 1784 oppgir prisen på en rekke varer som ble solgt fra danske fartøy i Kristiansand.

Priskuranter ble satt ved månedens utgang for byenes mest sentrale varer. De gir oversikt over den vanligste prisen betalt i kurant mynt for varen. Handlende var ikke pålagt å følge prisen men priskurantene ble ofte trykt eller på annet vis spredd til handelskontakter andre steder for å opplyse om rådende priser. Det er bevart priskuranter for de fleste norske kjøpstedene i Søndenfjeldske Norge fra 1736-1766, samt noen fra tidligere år. Priskuranter er også bevart knippe år er også bevart fra tollstedene i Nordenfjeldske Norge. Prismaterialet for Bergen er best bevart av disse og dekker årene 1700 til 1876.

Ved Røros kobberverk ble taksten for varer solgt ved provianthuset satt av Bergverksdireksjonen to ganger i året. Disse er bevart fra 1737 Til 1830. I den prishistoriske databasen er de gjort tilgjengelig frem til 1816.

Mer om basen

Den prishistoriske databasen ble utviklet med støtte fra: Prosjekt- og utviklingsmidler til Arkiv, Riksarkivaren og Norges bank. Riksarkivet har digitalisert originalmaterialet, som det også lenkes til i databasen. Prosjektgruppen Historisk infrastruktur gjennomførte arbeidet i 2016 og 2017. Jan Tore Klovland, professor ved Norges Handelshøgskole har bidratt med pris-serier - særlig Bergen og 1800-tallspriser - fra sin samling. Det er også hentet inn transkripsjoner av pris-serier fra Stein Tveite og Alf Kiil - særlig for de tidlige årene. Prisdata hentet fra andre, er merket i databasen.

Utfordringer med å bruke materialet

Priskurantene, provianthustakstene fra Røros og kurantene fra Bryggen i Bergen gir sterke indikasjoner på prisen på varene som ble handlet på stedene. De dekker likevel ikke alle transaksjoner der det ble betalt for varene. Priskurantene var månedlige oppsummeringer av den vanligste prisen som byens myndigheter kjente til at var betalt. Priser betalt i transaksjoner for eksempel utenfor byen var ikke med i vurderingen. Prisene oppgitt i kuranten i Bergen og provianthustakstene på Røros forteller tilsvarende ikke om prisene som ble betalt utenfor de to stedene.

Både priskurantene, provianthustakstene og kurantene i Bergen var prisene betalt i kurant mynt, som var betegnelsen på den sirkulerende småmynten. For mer om myntsystemet, se Leksikon:Daler i Norsk historisk leksikon på Lokalhistoriewiki.

Databasene hos Tidvis

Se også