Ravelin

Ravelin betegner i et festningssystem et utenverk plassert foran kurtinen mellom to bastioner. Ravelinet har ofte en trekantet form, og kan være både med og uten flanker. Kurtinen skulle ytterligere forsterke bastionenes ildkraft og hindre fientlig fremrykking mot hovedvollen.

Nordre ravelin i Fredrikstad ligger som en øy i vollgraven.

Kilder og litteratur