Bastion

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Prins Christians bastion og Nordre kurtine på Fredriksten festning.

En bastion er en del av et festningsverk. Før artilleri ble vanlig var bastioner spesielt sterke deler av forsvarslinjen. Da artilleri ble innført på festninger plasserte man kanonbatterier på bastionene. Da disse var framskutt i forhold til resten av festningsmuren kunne man bestryke et større område enn om man hadde plassert artilleriet inne på selve muren. Artilleriets rekkevidde ble bestemmende for plasseringen av bastioner, slik at man kunne dekke hele område mellom dem uten å ha for stor overlapping.

Det kan være vanskelig å skille mellom en bastion og en skanse, men bastioner er normalt tettere integrert i festningsanlegget, mens skanser befinner seg lenger ut på strategiske steder. Skanser er heller ikke alltid bygget for artilleri.

Begreper

Orillon

En orillon er et framspring på en bastionsflanke. Hensikten er å dekke skytset innenfor.

Saliant

Salianten er bastionens spiss.

Terreplein

Et terreplein er et oppfylt nivå i en bastion. Større bastioner har ofte to eller flere terreplein, slik at skyts kan stilles opp på flere nivåer.