Rena (elv)

Rena er en elv som kommer fra Rendalen og løper sammen med Glomma ved Rena i Åmot kommune etter å ha fulgt et parallelt løp i omkring 165 km. Elven er en av Glommas største sideelver.

Rena
Bru over Søndre Rena ved Rena - no-nb digifoto 20150807 00232 bldsa PK29984.jpg
Bro over elven Rena ved tettstedet Rena-
Foto: Nasjonalbiblioteket (1913-1918).
Basisopplysninger
Lengde: 165 km
Samlet fall: 80 m
Middelvannføring: 698 m³/s
Nedslagsfelt: 3967 km²
Kilde: Sammenløp Tysla og Unsetåa
Høyde ved kilde 265 moh.
Utløp: Glomma ved Rena
Høyde ved utløp: 185 moh.
Renner gjennom: Lomnessjøen, Storsjøen

Navnet kan komme fra norrønt reinn, av dyrenavnet «rein», eller norrønt rein, som betyr «åkerkant». Bygdenavnet Rendalen er etter elva.

Rena dannes ved sammenløpet av Tysla og Unsetåa, som begge har utspring fra fjelltraktene øst for fjellet Tron. Den renner gjennom Rendalen, danner Lomnessjøen og Storsjøen (50 km², 250–252 moh.), mottar fra øst Mistra ved Åkrestrømmen, Søndre Osa fra Osensjøen (431–438 moh., 40,5 km²) i Løpsjøen og Julussa rett sør for Løpsjøen, før den forener seg med Glomma ved tettstedet Rena.

Både Storsjøen og Osensjøen er regulerte. Rundt fem km nedenfor samløpet med Søndre Osa er Rena utbygd i Løpet kraftstasjon (25,6 MW). Osa kraftstasjon (90 MW) i Søndre Osa utnytter det 200 meter høye fallet mellom Osensjøen og Brandstrømmen ved utløpet i Rena. Fra 1971 er vann fra Glomma (maksimum 55 m³/s) overført fra Høyegga dam sør for Bellingmo i Alvdal gjennom 28 km lang tunnel til Rendalen kraftstasjon (94 MW) med en fallhøyde på 210 m.

Kilder