Roan kommune

Roan kommune var en kystkommune i Trøndelag fylke. Den grensa mot Osen i nord, Namdalseid i øst og Åfjord i sør. Kommunen hadde navn etter administrasjonssenteret Roan. Kommunen ble etablert i 1892, da Bjørnør ble delt i tre. I forbindelse med Solberg-regjeringas kommunereform ble Roan 1. januar 2020 innlemma i Åfjord kommune.

Roan kommune
1632 Roan komm.png
Basisdata
Kommunenummer 5019
Fylke Trøndelag
Kommunesenter Roan
Areal i  km²(2020) 355 km²
Folketall 2020 957
Grunnlagt 1892
Opphørte 2020
Nå del av Åfjord kommune
Målform Nøytral

Husdyrbruk og annet landbruk samt fiske var de viktigste næringsveiene, med opp mot halvparten av arbeidsstokken sysselsatt i primærnæringene. Det var også en del fiskeoppdrett og noe bygge- og anleggsvirksomhet, men lite industri. Etter andre verdenskrig gikk folketallet en del ned. I tiårsperioden 1996-2006 hadde Roan en negativ befolkningsvekst på 7,7 %.

Det meste av bosetningen i tidligere Roan kommune ligger på strandflata ved fjorden, i Hoffstaddalen og i tettbebyggelsen Bessaker. Med unntak av Brandsøya er øyene fraflytta.

Roans kommunevåpen var i blått tre sølv oppflygende terner, som symboliserer kysten og dens fugleliv.

Den kommunale virksomheten

Etter andre verdenskrig leide herredstyret møterom ved Roan gamlehjem. På midten av 1950-tallet ble det satt opp et nytt administrasjonsbygg som en ny fløy i tilknytning til gamlehjemmet. I administrasjonsbygget fikk også folkebiblioteket og folkebadet lokaler.

Bygget ble seinere revet, og tomta brukes pr. 2021 til sykehjem/administrasjonsbygg og tilhørende uteareal.

Kilder