Roma er Italias hovedstad. I byen finner man Vatikanstaten, Den katolske kirkes hovedsete, og i historisk sammenheng viser Roma derfor vel så ofte til kirken og pavestolen som til selve byen.

Den norske historikeren P.A. Munch er gravlagt på den protestantiske kirkegården i Roma.
Foto: Annette Hurum (2017)

Kilder og litteratur

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!