Rygge sokn

Rygge sokn er en av Den norske kirke menigheter. Soknet er nå en del av Moss kirkelige fellesråds område i Vestre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme. Soknekirka er Rygge kirke, en steinkirke som ble reist omkring år 1200.

Rygge kirke er menighetens soknekirke.
Foto: Dag Bertelsen (2001)

Tidligere var Rygge sokn hovedsokn i Rygge prestegjeld. Omkring 1648 dekka soknet hele den nåværende Moss kommune, mens dagens sokn bare dekker en del av tidligere Rygge kommune (som 1. januar 2020 ble innlemma i Moss).

Kilder