Samtale:Peter Wessel Tordenskjold

Aktive diskusjoner

Artikkeltittelen Peter Wessel

Det er vel en etablert tradisjon at en person skal omtales med sitt seneste offisielle navn eller sitt mest benyttede offisielle navn når dette avviker fra døpenavnet. Mannen het Peter Wessel Tordenskjold.

Derfor bør artikkeltittelen forandres.

-- Aaemn784 [] 13. nov 2010 kl. 05:10 (CET)

Eg er samd med deg i dette, derfor har eg nå flytta artikkelen. Einaste formulerte retningslinje for dette er visst at tittelen på biografiartikkelen som hovudregel skal vere det namnet vedkomande er best kjend under, jf Hjelp:Hvordan skrive biografier?. Eg har brukt Språkrådets offisielle form Tordenskjold (ikkje Tordenskiold). Tordenskjold tykkjest brukt i dei fleste samanhengar (t.d. wikipedia), medan Norsk biografisk leksikon nyttar Tordenskiold.Hans P. Hosar 13. nov 2010 kl. 07:33 (CET)
Tilbake til siden «Peter Wessel Tordenskjold».