Sem (Hurum)

Sem er en gård i Hurum i Asker kommune (gnr. 301/3 og 9). Den ligger ved Semsbukta i Sandungen mellom gårdene Rokkestad og Holtebrekk. Nærmeste tettsted er Klokkarstua i sørvest.

Kilder