Senterpartiet

Senterpartiet (Sp) er et politisk parti som fører en sentrumspolitikk. Det ble stiftet på landsmøtet i Norges Bondelag i 1920 under navnet Bondepartiet. Allerede to år senere brøt partiet de formelle båndene til bondebevegelsen, og i 1959 ble navnet endret til Senterpartiet.

Partiet har inngått i flere koalisjonsregjeringer, sist i Jonas Gahr Støres regjering. Deltakelsen i den rød-grønne regjeringa kom som følge av et skifte i partiets plassering i de politiske blokkene, ettersom Senterpartiet tidligere hadde identifisert seg mer med borgerlig side i poltikken.

Partiledere

 
Kristoffer Høgset var Bondepartiets første leder.
Foto: Ukjent, faksimile fra Vilhelm Haffner (1949): Stortinget og statsrådet 1915-1945.
Periode Navn
1921-1927 Kristoffer Høgset
1927-1930 Erik Enge
1931-1938 Jens Hundseid
1938-1948 Nils Trædal
1949-1955 Einar Frogner
1955-1967 Per Borten
1967-1973 John Austrheim
1973-1977 Dagfinn Vårvik
1977-1979 Gunnar Stålsett
1979-1991 Johan Jakob Jakobsen
1991-1999 Anne Enger Lahnstein
1999-2003 Odd Roger Enoksen
2003-2008 Åslaug Marie Haga
2008-2014 Liv Signe Navarsete
2014- Trygve Slagsvold Vedum

Kilder og eksternt stoff