Sigfried Christopher von Hirsch

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Sigfried Christopher von Hirsch (født i Danmark i 1681, død i Halden 8. januar 1743) var oberstløytnant og interimskommandant i Fredrikstad festning i 1740. Han var sønn av oberstløytnant Gert Christopher von Hirsch og Elisabeth Sophie von Heesen.

Hirsch ble korporal ved farens kompani, det Solørske kompani i Akershusiske regiment i 1696, sersjant i 1699 og sekondløytnant i 1701. Etter en krigsrettsdom i 1705 ble han degradert til musketer i 3 måneder, men 11. november 1707 ble han utnevnt til premierløytnant. Han fikk kapteins karakter i 1714, ble kompanisjef den 10. februar 1716. 13. mars 1730 ble han sekondmajor, major 3. september 1732 og den 15. mars 1735 ble han oberstløytnant. Ved von Landsbergs død i 1740 var han i Fredrikstad med sin avdeling, og som eldste offiser var han interimskommandant fra 18. februar til 2. mai 1740.

Hirsch var gift første gang med Engel Mortensdatter Kierulf, datter av rådmann i Kristiansand Morten Olufsen Kierulf og Maren Andersdatter Dedekam. Han ble gift annen gang med Ingeborg Christina Preutz, datter av kammerråd og stiftamtsskriver i Kristiansand Jacob Petersen Preutz.

Siegfried von Hirsch døde 8. januar 1743 i Halden.

Kilde

  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer 1628 til 1814, Oslo 1948.Forgjenger:
 Barthold Nicolay von Landsberg 
Interimskommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Andreas Harboe