Kommandanter i Fredrikstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

I den første provisoriske fasen av Fredrikstad festning som regnes fra 1644 var det ingen fast størrelse på garnisonen, og normalt fungerte den eldste tilstedeværende offiser som kommandant. Det var ingen kommandantbolig i denne tiden, de militære sjefer tok enten inn der det var mest bekvemt, eller de bodde på sine egne gårder i området. Mange av dem hadde svært kort funksjonstid, og tok ikke fast bopel. Vi kjenner allikevel navnet på noen av dem.

Den første som formelt ble utnevnt til kommandant i den nye festningen var Johan Eberhard Speckhan i 1662. Fra da av har det hele tiden i mer enn 300 år vært kommandanter i festningen. De første årene var dette normalt en general, senere var stillingen normalt besatt av oberster. Oppgaven var å holde festningen i stand, kommandere de styrker som var tilbeordret festningen, og forsvare den med alle midler i tilfelle angrep. De første kommandanter var myndige menn som ofte var til stor sjenanse for borgerne. Når det ble for ille, var det bare å dra direkte til kongen i København og klage sin nød. Det gjorde da også borgerne ofte, og mange ganger ble de hørt.

Gjennom årene var det tidvis både kommandanter, som hadde det egentlige ansvar for festningen, underkommandanter eller visekommandanter som bestyrte embetet mens kommandantene oppholdt seg andre steder, og overkommandanter som gjerne hadde et overordnet oppsyn med befestningene. Når den tilbeordrede kommandanten var borte for noen tid, eller i påvente av en ny kommandant, ble det gjerne beordret en interimskommandant. Særlig de første årene er det ofte uklart hvem som til enhver tid bestyrte kommandantposten, og de ulike kilder opererer med ulike datoer. I den etterfølgende liste er det forsøkt å få med alle som i kortere eller lengre tid har fungert som kommandant i Fredrikstad festning.

Festningens kommandanter

Listen under kan sorteres ved å klikke på symbolet etter kolonnens tittel.

utnevnt avtrådt tittel fornavn etternavn bemerkninger
1658 1660 Oberst Otte Skade
1660 1661 Oberstløytnant Christian Jensen Lemvig
1662 1670 Oberstløytnant Johan Eberhard Speckhan
1663 1667 Generalmajor Johan Fircks, von Overkommandant
1667 1668 Oberst Otte Skade Overkommandant
1670 1677 Oberst Martin Jørgen Rochlenge
1677 1695 Generalmajor Johan Caspar Cicignon, de Guvernør
1682 1683 Oberstløytnant Antoni Clary, de Visekommandant
1683 1694 Generalmajor Hans Rasmus Pfordten
1694 1712 Generalmajor Arved Christian Storm
1712 1716 Generalmajor Peter Jacob Wilster
1716 1716 Oberst Arent Kragh Interimskommandant
1716 1716 Oberst Caspar Schøller Interimskommandant
1716 1716 Oberst Baltzer Meitzner Interimskommandant
1716 1717 Generalmajor Vincents Budde
1717 1717 Generalmajor Frederik Christopher Cicignon
1718 1718 Oberstløytnant Johan Henrich Selmer Interimskommandant
1718 1718 Oberstløytnant Henrich Jørgen Huitfeldt Interimskommandant
1718 1718 Oberstløytnant Carl Philip Wahl, de Interimskommandant
1718 1722 Generalmajor Ove Holgersen Vind
1722 1727 Generalmajor Ulrich Christian Kruse
1727 1740 Generalløytnant Barthold Nicolay Landsberg, von
1740 1740 Oberstløytnant Sigfried Christopher Hirsch, von Interimskommandant
1740 1740 Oberst Andreas Harboe Interimskommandant
1740 1748 Generalløytnant Hartvig Huitfeldt
1748 1748 Generalmajor Wilhelm Ulrichsdal, von Interimskommandant
1748 1754 Generalmajor Ulrich Fridrich Storm, von
1754 1765 General Wilhelm Ulrichsdal, von
1765 1774 Generalmajor Hans Jacob Scheel
1774 1776 Generalløytnant Rudolf Valdemar Römeling
1776 1776 Generalløytnant Carl Wilster
1776 1776 Oberstløytnant Friederich Daniel Rosing Interimskommandant
1776 1776 Oberstløytnant Carl Frederich Kalteborn Interimskommandant
1776 1788 Generalløytnant Ove Frederik Brockenhuus
1779 1780 Oberst Christoph Marquard Lützow Interimskommandant
1792 1793 Oberst Esekias Henrik Stricker
1793 1802 Generalmajor Hans Christopher Gedde
1802 1804 Generalmajor Ezechias Gustav Mecklenburg
1805 1805 Oberstløytnant Hans Rømer Interimskommandant
1805 1809 Generalmajor Salomon Gedde
1809 1811 Generalmajor Hans Gram Holst
1811 1814 Oberst Nicolai Henrik Mecklenburg
1814 1814 Oberstløytnant Nils Christian Frederik Hals
1815 1818 Generalmajor Johan Andreas Cornelius Ohme
1818 1822 Generalmajor Johan Georg Mejlænder
1822 1823 Oberst Friedrich Ferdinand Fischer
1824 1847 Generalmajor Ernst Anton Henrich Lammers
1847 1849 Generalmajor Johan Henrich Spørck
1850 1857 Oberst Jens Christian Blich
1858 1881 Oberst Gustav Christian Rehbinder
1881 1881 Oberstløytnant Hans Rosenørn Grüner Interimskommandant
1882 1898 Oberst Carsten Anker
1899 1900 Kapteinkvartermester Carl Johan Schultz Interimskommandant
1900 1902 Oberst Sigvard Polidor Wollebæk
1902 1908 Oberst Valentin August Sibbern
1908 1910 Oberstløytnant Oscar Graff Fungerende kommandant
1910 1910 Major Johan Frederik Schou Ring Fungerende kommandant
1911 1916 Oberst Johan Ferdinand Normann
1916 1924 Oberst Carl Oscar Munthe
1924 1930 Oberst Julius Allum
1930 1937 Oberst Jens Meinich
1937 1939 Oberst Birger Ljungberg
1939 1957 Oberst John Thoralf Hagle
1957 1961 Oberst Engelbrekt Lerheim
1961 1968 Oberst Thorleif Ansgar Salterød
1968 1976 Oberst Knut Andreas Larsen Kolstad
1976 1981 Oberst Thorvald Randers
1982 1983 Oberst Odd Fridtjof Klein
1983 1988 Oberst Tore Hjort Oppegaard
1988 1993 Oberst Hans-Petter Normann
1993 1995 Oberst Ove Norland
1995 1997 Oberst Harald Bjørgo
1997 2002 Oberst Dag Strømsæther