Caspar Schøller (d. 1716)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Caspar Schøller (født ca 1665 i Trondheim, død 28. november 1716) var sønn av viselagmann Christopher Caspersen Schøller og Maren Andersdatter. Han var oberst og interimskommandant på Fredrikstad festning i 1716.

Schøller var gift med Isabella Elisabeth Stockfleth (1676–1711), datter av etatsråd og stiftsamtmann Christian de Stockfleth og Isabella Margrethe Mechlenburg. Deres sønn Christoffer Schøller (1707–1774) var overbergamtsforvalter nordafjells.

Schøller var underkonduktør i Danmark fra 1689, og ble fenrik i 1693. Han var med de danske tropper til Flandern fra 1693 til 1696, og ble kaptein ved Smålenenes nasjonale infanteriregiment og sjef for Hobølske kompani fra 1699.

Fra 1707 var han major og inspektør over festningsarbeidene ved Fredrikstad, Kongsten, Akerøy fort, Stavern, Kristiansand og Bergenhus festning.

Caspar Schøller ble 11. oktober 1710 utnevnt til oberstløytnant og sjef for den norske fortifikasjonsetaten. Han ble oberst i 1715, og utnevnt til interimskommandant i Fredrikstad 10. juli 1716. Han fikk satt i stand palisadene, og det ble bygget en ny stor høylåve nedenfor kurtinen mellom Gyldenløves og Prinsesse Charlottes bastion i hans tid. Han døde brått 28. november 1716.

Litteratur

  • Dehli, Martin: Fredrikstad bys historie.
  • Munthe, C.O: Fredrikshalds og Fredrikstens historie indtil 1720, 1906
  • Oppegaard, Tore Hiorth: Østfold regiments historie, 1996
  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer fra 1628 til 1814, Oslo 1948.
  • Widerberg, C. S: Fredrikstad, Gamlebyen og festningen, Oslo 1934.


Forgjenger:
 Arent Kragh 
Interimskommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Baltzer Meitzner