Wilhelm von Ulrichsdal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
General Ulrichsdal. Utsnitt av portrett fra 1749 på Fredriksborg slott

Wilhelm von Ulrichsdal (født 1692, død 1765), var sønn av stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve og Maria Olsdatter Meng (barnebarn av president i Fredrikshald Niels Hansen Meng). Han var general og Fredrikstad festnings kommandant fra 1754 til 1765.

Ulrichsdal begynte sin militære løpebane tidlig, og ble i 1710 utnevnt til kornett, og avanserte deretter raskt. I 1717 ble han kaptein ved Livgarden til fods, i 1720 oberstløytnant ved et dragonregiment i Norge og i 1733 ble han oberst og regimentssjef for det 2. Smaalenske infanteriregiment. I 1726 ble han adlet under navnet von Ulrichsdal. Han giftet seg i 1721 med Susanna Catarine Erlund.

I 1740 ble han utnevnt til sjef for det som siden ble det Nordenfjeldske gevorbne infanteriregiment. Det holdt til i Fredrikstad, og Ulrichsdal flyttet derfor til byen. Han ble generalmajor i 1742 og generalløytnant i 1751. I 1754 ble han utnevnt til kommandant for Fredrikstad festning, en stilling han beholdt til hans søkte avskjed i 1765, kun noen måneder før han døde. Han ble utnevnt til general av infanteriet i 1760 og er følgelig den høyest rangerte offiser som har vært kommandant i Fredrikstad. Ulrichsdal døde 27. august 1765 i Fredrikstad og ble begravd i et eget gravkammer i kirken i Gamlebyen.

Etter bybrannen i 1764 var kommandant Ulrichsdal nødt til å flytte over til Isegran og det gule Isegranhuset ble derfor benyttet som midlertidig kommandantbolig.

Kilde

Litteratur

  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer fra 1628 til 1814, Oslo 1948.
  • Widerberg, C. S: Fredrikstad, Gamlebyen og festningen, Oslo 1934.
  • Munthe, C.O: Fredrikshalds og Fredrikstens historie indtil 1720, 1906
  • Danmarks Adels Aarbog, 1911.
  • Personalhistorisk tidsskrift 6-IV-1913


Forgjenger:
 Hartvig Huitfeldt 
Interimskommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Ulrich Fridrich von Storm 
Forgjenger:
 Ulrich Fridrich von Storm 
Kommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Hans Jacob Scheel