Ulrich Fridrich von Storm

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ulrich Fridrich von Storm (født 24. september 1684 (eller 1685), død 24. september 1754 i Fredrikstad) var generalmajor, 1748-1754 kommandant på Fredrikstad festning og ridder av Dannebrogordenen. Von Storm var sønn av generalmajor Arved Christian Storm som tidligere hadde vært kommandant i Fredrikstad, og hans hustru Anna Maria von Kocken.

Ulrich Fridrich von Storm ble konduktør i Fredrikstad 1694, og var også her som sekondløytnant ved det gevorbne (vervede) infanteriregiment fra 28. mai 1707. Han ble forfremmet til premierløytnant samme sted 23. juni 1710, og tjenestegjorde ved Øtkens nasjonale dragoners Oplandske kompani i 1711.

Etter tjenesten ved det Oplandske kompani ble von Storm forflyttet til Danmark 25. desember 1713 der han ble kaptein og kompanisjef 2. april 1715. Den 15. mars 1723 ble han oberstløytnant ved et nasjonalt dragonregiment på Sjælland, Lolland og Falster, og underfører ved Drabantgarden i Danmark fra 1. mai 1731. Den 6. juni 1731 ble han oberst til hest ved samme garde, og i 1732 ble han forfremmet til overfører. Den 11. februar 1733 ble han oberst og sjef for Nørrejydske infanteriregiment.

Von Storm ble generalmajor 15. februar 1745, og ble til sist utnevnt til kommandant i Fredrikstad den 17. juli 1748. Fordi han først måtte avvikle sitt regiment i Danmark og selge sin gård Hornum ved Ålborg, tiltrådte han ikke før 15. oktober samme år. I mellomtiden fungerte generalmajor Ulrichsdal som interimskommandant. Mens Storm var kommandant fikk byen og festningen besøk av kong Fredrik V i juni 1749. Det ble i den anledning reist en æresportal ved torget.

Inntil han døde på sin 70-årsdag den 24. september 1754 var von Storm Fredrikstads kommandant. Han var ridder av Dannebrog.

Han var gift med Hedevig Werenskiold, født 1702, død 1771, datter av Jens Wernersen til Borregaard hovedgård (som ble adlet med navnet Werenskiold), og hans første hustru Margrethe Jensdatter Lobeck. Hedevig Werenskiold ble bevilget 400 riksdaler årlig i pensjon i 1755 og 1756.

Litteratur

  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer fra 1628 til 1814, Oslo 1948.
  • Widerberg, C. S: Fredrikstad, Gamlebyen og festningen, Oslo 1934.


Forgjenger:
 Wilhelm von Ulrichsdal 
Kommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Wilhelm von Ulrichsdal