Carl Frederich Kalteborn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Carl Frederich Kalteborn (født i Breslau i Schlesien 4. august 1723, død i Kristiania 20. mars 1800) var oberstløytnant og interimskommandant i Fredrikstad i 1776 og 1781. Han var sønn av Gustav Maximilian Kalteborn og Helene Gottliebe von Garth.

Kalteborn ble fenrik ved grenaderkorpset i København 1746, sekondløytnant 1747 og premierløytnant 1752. Videre ble han kaptein ved Dronningens Livregiment i 1759, og han kom til Norge som premiermajor ved Søndenfjeldske gevorbne infanteriregiment 1. juli 1774. Han ble oberstløytnant ved samme regiment 5. juni 1776, og var interimskommandant i Fredrikstad fra 7. september til 25. september 1776. Han fikk obersts karakter 1780, ble oberst og sjef for 1. Akershusiske regiment i 1785 og generalløytnant i 1789.

Kalteborn ble gift i 1778 i København med Sophia Catharina de Lorentz (død i København 12. november 1820), datter av artillerimajor F C H Lorentz og Dorothea Margrethe Vieregg. Kalteborn døde i Kristiania 20. mars 1800.

Kilder

  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer fra 1628 til 1814.


Forgjenger:
 Friederich Daniel Rosing 
Interimskommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Ove Frederik Brockenhuus