Ezechias Gustav Mecklenburg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Generalløytnant Ezechias Gustav Mechlenburg.

Ezechias Gustav Mecklenburg (født 17. oktober 1742 i Holstein, død 15. mars 1804 i Fredrikstad) var generalmajor og kommandant på Fredrikstad festning fra 1802 til 1804. Han var sønn av oberstløytnant Hans Erasmus Mecklenburg, og han giftet seg 15. oktober 1773 med Margrethe Charlotte Amalia von Bielefeldt, født 30. oktober 1749, død 16. april 1819.

Mecklenburg ble underfyrverker 26. april 1754, fyrverker 15. desember 1756 og stykkjunker 23. juni 1762. Den 18. januar 1764 ble han sekondløytnant, og 6. desember 1769 ble han premierløytnant. 6. februar 1772 ble han kaptein, og 6. desember 1779 generaladjutant hos kongen. Videre ble han major 28. mars 1781 og oberstløytnant 2. mai 1788. Under felttoget mot Sverige i 1788 fungerte han som sjef for den norske artilleribrigaden. Han ble kommandør for artilleriet 13. april 1792, og oberst 25. januar 1793. Han ble utnevnt til generalmajor i infanteriet og kommandant i Fredrikstad fra 15. januar 1802 til sin død 15. mars 1804.

Som kommandant i Fredrikstad fikk han opphengt tranlykter i festningsportene slik at

Skildvagterne under Paa- og Avløsningen ved Fæstningens Commandant-, Færge- og Mellemporter, ligesom og at Ronder og Patrouiller, som passerer til de og omkring besagte Porter, de mørke Aftener og om Natten, ikke skal falde og blive beskadiget, som tilforn ei har været usedvanligt, samt for at bevirke at Skildvagterne ka se hvilke Personer som om Aftenen indtil Fæstningsportens Lukkelse passerer ind og du af Fæstningen.

Mecklenburg skildres som en streng, men rettferdig offiser, som kun etterlot seg venner.

Litteratur

  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer 1628 til 1814, Oslo 1948.
  • Widerberg, C.S: Fredrikstad, Gamlebyen og festningen, Oslo 1934.


Forgjenger:
 Hans Christopher Gedde 
Kommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Hans Rømer