Færgeporten i Fredrikstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Færgeporten.
Foto: Trond Svandal (2008).
Færgeportens sluttsten.
Foto: Trond Svandal (2008).

Færgeporten ble oppført i gråsten og klinkermur i 1727 og er den nordligste av Fredrikstad festnings tre porter mot Glomma. Den er den fjerde i rekken av porter på dette stedet og passerer gjennom Nordre redang ved enden av Færgeportgaten. Den opprinnelige porten var en treport i et palisadeverk. I 1675 ble den bygget om til en tømret port i gjennom vollen, og i 1699 ble den tredje porten ble satt opp i murverk på et tømmerfundament.

Historikk

I 1675 ble Færgeporten bygget om til en tømret port i gjennom vollen, da denne ble trukket langt sydover under arbeidene på Gyldenløves bastion. 21 år senere, i 1696, var denne porten råtten og moden for utskiftning. Siden den likevel skulle skiftes ut, ville forsvaret fylle den igjen og flytte den slik at den kom til å ligge i Voldportgatens forlengelse. Dette fordi den befant seg for nær Nordre rendangs batteri, noe som igjen førte til at Mellomporten ville bli overfødig og kunne fjernes. Etter forsvarets mening var to strandporter nok. Dette forslaget ble approbert, men borgerskapet aksepterte dette ikke og sendte en supplikasjon (klage) til kongen. Klagen ble hørt, og porten forble på sin gamle plass.

Den råtne porten måtte skiftes ut, og i 1699 ble den tredje porten murt på et tømmerfundament. Den ytre og indre portalen ble utført i hollandsk mursten, mens sluttstenene og andre forskjønnende elementer ble utført i blåsten. Portens sider og innvendige vegger ble bygget i gråsten eller kampesten. I 1700 fikk Færgeporten et enkelt tretak. Denne porten forble frem til 1727, da den fjerde porten ble oppført.

Murmester Düring fikk da i oppdrag å bygge to porter i vollen mot elven. Sammen med Færgeporten ble også Mellomporten bygget på nytt, begge etter samme tegning. Materialene var gråsten og klinkermur, med blåsten fra Frederikshald til portenes sirat. Blåstenene ble hugget til med kong Frederik IVs siffer og krone av mesteren selv. Muren porten ble satt inn i var en frittstående gråsteinsmur. Året etter fikk porten tak tekket med rød tegl.

Muren mellom Færgeporten og Mellomporten ble revet og bygget opp igjen på en fundamentflåte på nedrammede peler i tidsrommet 1735 -37. Etter gjenoppbyggingen var den fem alen høy og fem alen bred.

Hvorvidt også Færgeporten ble rammet av bybrannen som i 1764 la byen i aske er ikke kjent. Det som er kjent, er at Mellomportens treverk ble ødelagt, og det antas at Færgeportens nåværende utsmykning skriver seg fra perioden etter brannen siden disse ligner hverandre.

Porten er også kjent som Fergeporten eller Ferjeporten.

Litteratur

Galleri


Fredrikstad festning
Fremskutte verk: Akerøy fort · Christianspor · Cicignon fort · Huth fort · Isegran fort · Kongsten fort
Porter: Færgeporten · Kommandantporten · Mellomporten · Nordre sortiport · Søndre sortiport · Voldporten · Østre sortiport
Festningsdeler: Prinsesse Charlottes · Prins Christians · Prins Fredriks · Prins Georgs · Gyldenløves · Nordre Bjørn · Søndre Bjørn

Koordinater: 59.20458° N 10.9532° Ø