Hans Rømer

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Festningskommandanter ved Fredrikstad festning

Hans von Rømer (født ca 1745 i Norge, død 6. juli 1805) var oberstløytnant og interimskommandant på Fredrikstad festning i 1805. I november 1785 fikk han tillatelse til å gifte seg med frøken Maria Margaretha de Werenschiold, datter av major Niels de Werenschiold.

Rømer ble fyrverker ved det norske artillerikorps 22. september 1762. Han var i fransk tjeneste som sekondløytnant ved det Alsassiske regiment i Landau fra 1764 og var med regimentet til Korsika. Der avanserte han videre til premierløytnant. Under sitt fravær ble han sekondløytnant «a la suite» ved 1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment den 31. juli 1768, men han sto fortsatt i fransk tjeneste på Korsika under urolighetene der i 1772. Han ble virkelig premierløytnant ved Akerske kompani av 1. Akershusiske regiment 4. mars 1773, men ble forflyttet til Kongsbergske kompani i 1776. Så sent som til 8. juni 1776 sto han i fransk tjeneste, men var 20. august 1777 kapteinløytnant ved Lierske kompani. Den 1. oktober 1778 ble han forflyttet til det nyopprettede Fyenske infanteriregiment som premierløytnant med kapteins karakter, og 22. januar 1783 kom han tilbake til Søndenfjeldske gevorbne infanteriregiment som virkelig kaptein. Han ble overført til Nordenfjeldske gevorbne infanteriregiment 25. februar 1785, med majors karakter fra 3. april 1789. Han ble sekondmajor 18. juni 1790, premiermajor 23. september 1796 og fikk oberstløytnants karakter 13. mars 1801. Fra 4. mai 1804 ble han virkelig oberstløytnant ved samme regiment, og en kort tid i 1805 var han som eldste offiser i festningen interimskommandant. Han døde imidlertid allerede 6. juli 1805.

Kilder

  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer 1628 til 1814, Oslo 1948.
  • Widerberg, C.S: Fredrikstad, Gamlebyen og festningen, Oslo 1934.
  • Hans von Rømer i folketelling 1801 for Fredrikstad prestegjeld fra Digitalarkivet

Eksterne lenker


Forgjenger:
 Ezechias Gustav Mecklenburg 
Interimskommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Salomon Gedde