Hans Christopher Gedde

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Generalløytnant Hans Christopher Gedde.

Hans Christopher Gedde (født 1738, død 9. mars 1817) var generalmajor og kommandant ved Fredrikstad festning fra 1793 til 1802. Han var født i Oldenburg, sønn av Samuel Christoph Gedde.

Gedde begynte allerede som tiåring i fortifikasjonsetaten, og i 1754 ble han utnevnt til sekondløytnant. Under syvårskrigen (1756-1763) var han med som observatør i den franske hæren. Han fortsatte i ingeniørkorpset og kom i 1769 til Norge, først som kommandant ved Kongsvinger festning, senere som festningsingeniør i Fredrikstad. Han steg i gradene og ble oberst i 1785, deltok i felttoget i 1788 og ble interimskommandant ved Fredrikstad festning i 1793. I 1794 ble han utnevnt til generalmajor og i 1805 ble han kommandant over byfestningen København.

Virke i Fredrikstad

Torvkasernen i Gamlebyen. Tegnet av H.C. Gedde

H.C. Gedde kom til Fredrikstad fra stillingen som kommandant ved Kongsvinger festning i 1773 som festningsingeniør. Her tegnet han Torvkasernen som ble oppført i 1783-1787 og i 1791 og 1792 ledet han arbeidet å anlegge en ny vannledning inn til festningsbyen. Vannforsyningen til byen hadde alltid vært et problem, men Gedde fikk ledet vann i rør fra dammen nedenfor Kongsten fort og inn i byen. På Torvet og et par andre steder i byen ble det satt opp vannpumper.

I forkant av felttoget i 1788 ble Gedde utnevnt til generalkvartermester og han deltok selv i felttoget inn i Bohuslen. I 1793 ble han sjef for det norske ingeniørdetasjement og samme år ble han interimskommandant ved Fredrikstad festning, en stilling han skulle inneha helt til 1802. Dette året ble han kalt til København for å blir sjef for Ingeniørkorpset.

Vi finner ham bosatt i gård nr. 18 i tredje kvartal i Gamlebyen i folketellingen 1801. Han er oppført som generalmajor, kommanderende ingeniørmajor og interimskommandant. Han bodde sammen med kona Øllegaard Sophie Fischer (f. omkr. 1752), sønnen premierløytnant Nicolay Wilhelm Gedde (f. omkr. 1779) og datteren Øllegaard Sophie Elisabeth Gedde (f. omkr. 1783).

Kommandant i København

I 1805 ble han gitt kommandonen over troppene på Sjælland og ble samme år utnevnt til interimskommandant over København. På grunn av sykdom søkte han avskjed i mai 1807, kun noen måneder før det britiske angrepet på byen og kapitulasjonen 6. september. I etterkant av angrepet ble Gedde arrestert anklaget for at han som kommandant og ingeniøroffiser ikke hadde fått satt Københavns befestninger i god nok stand og klare til å motstå et angrep. Han ble dømt til døden 16. november 1808, men dommen ble kort tid etter omgjort. Dommen ble ansett som urettferdig, og Geddes lange og tro tjeneste ble lagt til grunn, og han fikk avskjed i nåde, men ingen pensjon.

Han døde 9. mars 1817.

Familie

Han var gift to ganger, først med Frederikke Christiane Fischer (1745–1787) og senere med søsteren Øllegaard Sophie Fischer (død 1821). Han hadde fire barn. Sønnen Nicolai Wilhelm ble født i Fredrikstad i 1779 og gikk som sin far inn i en militær karriere og endte også som generalmajor. Frederik Christopher Gedde var blant annet havne-, kanal og fyrinspektør.

Kilder

Eksterne lenker


Forgjenger:
 Esekias Henrik Stricker 
Kommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Ezechias Gustav Mecklenburg