Esekias Henrik Stricker

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Esekias Henrik Stricker (født 8. august 1734 i Rendsburg, død 27. mars 1814 i Fredensborg ) var oberst og kommandant på Fredrikstad festning 1792-1793. Stricker var sønn av major Alexander Stricker og Sophie Christine Wendt.

15. mai 1764 giftet han seg med Frederikke Christiane Herbst, født 4. april 1745, død i Fredensborg 19. juni 1806, datter av schoutbynacht Michael Johan Herbst og Engelke Martha Liebe.

Han ble volontør ved det Holstenske artillerikorps i 1749 og underfyrverker i 1751. I 1756 ble han ble fyrverker i det danske artilleri, og i likhet med mange jevnaldrende offiserer gikk han i fransk tjeneste under syvårskrigen, i 1757. Stricker ble premierløytnant i 1758 og kaptein i 1760, og var i 1761 fortsatt i fransk tjeneste. Etter hjemkomsten i 1762 ble han stykkjunker og senere kaptein på Kronborg.

Stricker ble major i artilleriet i 1772, og kom til Norge som sekondoberstløytnant og sjef for det norske artilleridetasjement i 1785. Fra 1788 var han kommandør for det norske artilleriet under general Huth, og han var kommandant i Fredrikstad 13. april 1792 til 27. desember 1793, med 1500 rdl i gasje.

Fra Fredrikstad gikk han til Kronborg der han i 1793 var kommandant med 1600 rdl i gasje, ble generalmajor 18. september 1801 og fikk samme år ordre om å organisere Helsingørs borgerlige artilleri. Han fikk avskjed som generalløytnant i 1809.

Generalløytnant Stricker døde i Fredensborg 27. mars 1814.

Kilde

  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer fra 1628 til 1814


Forgjenger:
 Christoph Marquard Lützow 
Kommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Hans Christopher Gedde