Carl Philip de Wahl

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Carl Philip de Wahl (født ca 1662 i Mechlenburg, død ?) var oberst og interimskommandant på Fredrikstad festning i 1718.

De Wahl var i tjeneste i Danmark fra 1677, fenrik i Prins Georgs regiment i Danmark fra 1679 og sekondløytnant fra 1683. Han ble premierløytnant i 1684 og kaptein i 1698. I 1699 og 1701 var han i polsk tjeneste, og i 1717 kom han til Norge med sin bataljon av 4. Danske gevorbne infanteriregiment og ble da underlagt Smålenene kanton. Han var da en kort periode i 1718 interimskommandant i Fredrikstad. I likhet med sin forgjenger, oberstløytnant Henrich Jørgen Huitfeldt, påpeker også han at garnisonen er for svak til å fullføre de arbeider som er forutsatt. Han var oberst ved 2. Bergenhusiske infanteriregiment fra 1718.

De Wahl var gift med Magdalena Sophie Bahrs (Bassen?), død 1742. Som enke satt hustruen igjen med 7 uforsørgede barn (av 9), og hun fikk 5 riksdaler i månedlig pensjon.

Litteratur

  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer fra 1628 til 1814, Oslo 1948.
  • Widerberg, C. S: Fredrikstad, Gamlebyen og festningen, Oslo 1934.Forgjenger:
 Henrich Jørgen Huitfeldt 
Interimskommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Ove Holgersen Vind