Johan von Fircks

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Johan von Fircks (fødselsår ukjent, død 3. januar 1667 i Forstaden, Fredrikstad) var generalmajor og overkommandant på Fredrikstad festning 1663-1667. von Fircks var sønn av godseier Magnus von Fircks og Anna von Syberg fra Kurland (nåværende Latvia).

Allerede i 1641 var han kaptein i dansk tjeneste, og i 1645 var han oberstløytnant og sjef over en eskadron ryttere i Halland. Han skulle da delta i Hannibal Sehesteds operasjoner mot Gøteborg, men disse ble mislykket og hans avdeling ble takket av etter freden i Brömsebro. von Fircks ble igjen ansatt i 1648, nå som oberst og sjef for Båhus regiment. Han samlet seg betydelige jordeiendommer i Båhuslen, og ble naturalisert dansk adelsmann 1651.

Da krigen brøt ut i 1657 ble han generalmajor og nestkommanderende under Iver Krabbe, og fikk også plass i det norske krigsrådet. Ved Roskildefreden, da Båhuslen ble avstått til Sverige, ble hans regiment oppløst og han avla selv ed til svenskekongen. Etter at Båhuslen igjen ble besatt av norske tropper i 1659, dro han til Christiania, men tok ikke del i krigshandlingene i denne krigen.

I 1662 fikk han ordre om å administrere Stavanger len som lensherre,[1] men han ble kommandant i Fredrikstad allerede neste år.

Han var overkommandant i Fredrikstad 1663-1667, og hadde den øverste militære kommando og «particulære inspection» over arbeidet i Fredrikstad, og var også sjef for Fortifikasjonsetaten i Norge. I tillegg til sine eiendommer i Båhuslen hadde han gods i Slesvig og i Vestfold. Senere slo han seg ned på Moss og håpet på et lite len i området, noe han ikke oppnådde.

Han var gift med Anna von der Wisch, datter av Johan von der Wisch og Anna Volfsdatter von Ahlefeldt. Sine siste år bodde han på Nygård hovedgård ved Fredrikstad, der han døde 3. januar 1667.

Referanser

  1. Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjonNettbiblioteket, s. 165.

Litteratur

  • Dansk biografisk leksikon
  • Dehli, Martin: Fredrikstad bys historie.
  • Munthe, C.O.: Fredrikshalds og Fredrikstens historie indtil 1720, 1906
  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer fra 1628 til 1814, Oslo 1948.
  • Widerberg, C.S.: Fredrikstad, Gamlebyen og festningen, Oslo 1934.


Forgjenger:
 Johan Eberhard Speckhan 
Overkommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Otte Skade