Ingeniørvåpenet

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Fortifikasjonsetaten»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Offiserer i ingeniørvåpenet, 1763.

Ingeniørvåpenet, tidligere Fortifikasjonsetaten, er en avdeling i Hæren som er stasjonert i Skjold leir ( Troms) og i Rena leirRena i Østerdalen. Dette er en bataljon som skal støtte manøveravdelingene innenfor mobilitet, antimobilitet, kamuflasje og stillinger. De senere år har bataljonen operert i Kosovo, Afghanistan og Irak. Ekserserplassen på Hvalsmoen ved Hønefoss ble etablert i 1893. I 2004 ble Ingeniørvåpenets øvingsavdeling flyttet fra Hvalsmoen til Rena.

Historie

Den norske fortifikasjonsetat ble opprettet i 1687 eller 1688 ved kongelig reskript av 6. november 1685. Etaten ble så erstattet av et felles dansk-norsk-holsteinsk ingeniørkorps ved kongelig reskript av 29. desember 1763. I Norge var det verken i etaten eller i korpset organisert noen egentlige ingeniørtropper. I stedet besto det av noen få offiserer og spesialister som kommanderte andre soldater i Hæren etter behov.

Gjennom plan av 8. juni 1803 ble korpset delt i tre, hvorav den ene delen var i Norge. Ved kongelig reskript av 25. mai 1809 ble dette omgjort til en ingeniørbrigade. Fra 1814 til 1818 bar avdelingen navnet Det norske ingeniørkorps. Dette ble ved kongelig resolusjon av 17. august 1818 endret til Den kongelige norske ingeniørbrigade. Den besto lenge av bare én avdeling, men ble ved kongelig resolusjon av 1. mars 1862 delt i seks detasjementer. Ved utgangen av 1888 ble så brigaden nedlagt, og erstattet av Ingeniørvåpenet.

I 1945 ble Hærens samband (HSB) skilt ut fra Ingeniørvåpenet.

Arkiv

Arkivet etter Den kongelige norske ingenlørbrigade er blandet med tidligere arkivsaker fra det dansk-norsk-holsteinske ingeniørkorpset og senere avdelinger. Riksarkivet har arkivmateriale som hovedsakelig dekker årene 1763–1888.

Litteratur

  • Per Torblå og Nils Mellegaard (Red.): Ingeniørvåpnet 1988-2002. Infomediahuset 2004. ISBN 978-82-0702062-5
  • Per Torblå, Nils Mellegaard og Kristian Grasbakken: Ingeniørvåpenets yrkesbefal 1945-2002. Eide forlag 2008. ISBN 978-82-4500462-5

Eksterne lenker

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Quercus robur1 ies.jpg
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!