Otte Skade

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Otte Skade (Schade) (født ca 1610 i Danmark, død 1673 eller 1674), oberst og kommandant på Christianopel i Blekinge i 1650, Kronborg i 1653 og på Fredrikstad festning fra 1658 til 1660. Han var av dansk adel, sønn av Christoffer Skade til Katrup på Sjælland. Skade eide selv Kjærbygaard, Vallund og Tanderup på Jylland, og Kjølberg gård i Onsøy.

Skade ble kaptein i 1646, etter å ha vært kommandant på Christianopel i Blekinge i 1650 ble han forlenet med Strøms gods i 1652. I 1653 ble han oberstløytnant og kommandant på Kronborg. Ved årsskiftet 1656/1657 kom han til Norge, og han ble oberst og tilsatt som sjef for Smålenske regiment fra 18. juli 1657. Denne kommandoen hadde han til 1. oktober 1673.

I Norge fikk Skade Rakkestadske kompani som sitt livkompani, og allerede i slutten av juli 1657 var han med sitt regiment ved Uddevalla. Han ble i Båhuslen med sine tropper utover året, og i november ble han av general Krabbe sendt til København for å forsøke å få forsterkninger og forsyninger til troppene.

I februar 1658 var han igjen i traktene ved Uddevalla med regimentet, da riksadmiral Stenbock angrep med sine tropper. Skade var i 1658 ved Fredriksten festning med to kompanier, og han var ved denne anledningen nær ved å bli drept. Et skudd gikk gjennom våpenkjolen hans, og hesten ble skutt under ham. Han var igjen på tokt i Båhuslen i 1659, og sto 13. desember med tre kompanier ved Valbo-Ryr.

Skade rykket i februar 1660 ut fra Fredrikstad med tre kompanier for å delta i kampene ved Borge kirke, der den svenske fremrykkingen mot Fredrikstad ble stanset. I 1661 var han med på å skrive under suverenitetsakten for Norge, og han var overkommandant i Fredrikstad fra 1667 til 1668. Skade var kommandant i Fredrikstad størstedelen av perioden fra desember 1658 til mars 1660, selv om han altså var fraværende i lange perioder. I de periodene ble kommandantfunksjonen ivaretatt av den eldste offiser. Skade fikk avskjed 1. oktober 1673.

Otte Skade giftet seg første gang i 1646 med Mette Qvitzow, født i 1601 og død i 1648, og annen gang med Sophia Bjelke (født ca 1616), datter av kansler Jens Bjelke til Austrått. Som enke bodde hun på Kjølberg i Onsøy med sønnen Jens Christopher Skade, og hun giftet seg senere med generalløytnant Hans Løvenhielm. Otte Skade døde i 1673 eller 1674.

Litteratur

  • Danmarks Adels Aarbog, 1915.
  • Dehli, Martin: Fredrikstad bys historie.
  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer fra 1628 til 1814, Oslo 1948.
  • Widerberg, C. S: Fredrikstad, Gamlebyen og festningen, Oslo 1934.


Forgjenger:
  
Kommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Christian Jensen Lemvig 
Forgjenger:
 Johan von Fircks 
Overkommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Martin Jørgen Rochlenge