Skippergata 28 (Tromsø)

Skippergata 28 i Tromsø ble revet allerede på 1940-tallet og erstattet med en forretningsgård i betong. I nesten nitti år var gården familien Jakobsens eiendom. - Gammelt matr.nr. 124.

Brødrene Johannessen er det eneste stabile punktet i et kvartal som har gjennomgått store forandringer.
Foto: Einar Dahl 2017
Husrekken Skippergata 24-30 i 1938. Vi ser Wettergreen-Jensens "Tromsø Kjøtthandel" i nr. 26, deretter de store gårdene nr. 28 og 30.
Ti år senere var nr. 28 revet og et nytt forretningsbygg ble reist i 1949. Bildet er fra slutten av 60-tallet.
Foto: Kåre Kristensen.

Ferdinand Jakobsen

Målebrev til Jakob Evensen, datert 11. aug. 1828, tinglyst 5. mars 1860.

Skjøte fra Jakob Evensen til Ferdinand Jakobsen i 1860.

I 1865: Sjømann Ferdinand Jacobsen med kona Mina Marie, bødker Mons Christian Hansen med kona Adolphine Cecelie og fire barn, sjømann Oluf Christian Solberg med kona Petra Nikoline Malmberg og to barn, skomaker Jacob Evensen med Margrete Marie, skipper Andreas Mikal Johannesen og kona Johanna Mathilde, arbeidskone Kerstine Wik og tre barn, arbeidskone Hanna Rambek, enken Karolina Olsen, verftsarbeiderne Hans og Ole Andreas Olsen.

I 1875: Handelsmann Ferdinand Jakobsen med kona Mina Marie og pleiedatteren Mina Charlotte Hansen, bødker Mons Hansen og kona Adolfine med seks barn, bryggearbeider Oluf Christian Solberg med kona Petra Nikoline og fem barn, telegrafist og bokholder John Leonhard Hagen med kona Jane Katarine og en sønn, sorenskriver Andreas Dass Lund med kona Johanne Nikoline og sju barn. - Med tjenestefolkene bodde det 33 personer i huset.

I 1885: Handelsborger Fr. Jakobsen med kona Mina (f. Brandt) og pleiebarnet Mina Jakobsen, handelsborger Albert Riise med kona Olufine (f. Selsbak) og to barn, undertollbetjent H.P.F. Horst med kona Grethe (f. Hauan), adjunkt I. Horst, lærerinne A. Nicoline Horst, tjenestepike Dorthe Andersen, arbeidsmann Oluf Solberg med kona Petra og tre barn, bødkermester (hos Rasmussen) Mons Hansen med kona Adolfine og tre barn.

Nicoline Horst drev privatskole her før hun i 1886 ble ansatt ved folkeskolen.

I 1891: Ferdinand Jacobsen med kona Mina Marie, datteren Mina Charlotte og svigerfaren Johan Andreas Brandt, Hans Petter Figenschau Horst med kona Grethe Kristine, datteren Nicoline Andrea og hans bror Hans Jakob Horst, tjenestepike Laura Oline Olsen, Mons Hansen med kona Adolfine og sønnen Ferdinand, Oluf Solberg med kona Petra og tre barn.

Ennå i 1890-årene drev Ferdinand Jakobsen som handlende og gårdeier. Butikken ble senere overtatt av A. Bentzen, som hadde husholdningshandel med øl- og vinrett. Han flyttet senere til Strandgata 29.

Kolonialhandler en gros Ferdinand og Mina Jakobsen, pakkhusarbeider Oluf og Petra Solberg med datter og et barnebarn, husmor Anna Marie Løkke med to døtre, pensjonist fra tollvesenet Hans Petter Figenschou Horst, lærerinne Nicoline Horst, Adolfine Hansen, fattigvesenet, fyrbøter Ferdinand Hansen, i 1900.

Eid av Ferd. Jakobsen i 1904.

Mimi Jakobsen

Testamente hvor Ferdinand Jakobsen innsetter Mina Charlotte Iversen, f. Olsen – skriver seg Jakobsen – til enearving, i 1909.

I 1910: Huseier Mimi Jakobsen, mekaniker med eget verksted Hermann Wittke med kona Amanda og en sønn, enken Johanna Dahl med sønnen handelsbetjent Arvid Dahl, enkemann og revisor Johan Johannessen med datteren Martha, fisker Oluf og Karoline Rasmussen og en stedatter, vaskepike Margrethe Mortensen med en sønn, enke og kirkesanger Petra Solberg.

I 1916: Huseierske Mimi Jakobsen, Hilda Sofie Holm, kjøpmann Nicolai Holst, m/forretning i Sjøgata 35, malersvend Ingvard J. og Jenny Elfrida Jespersen, tjenestepike Cecelie Johannessen, Aminda Olsen, arbeider Oluf og Karoline Hansine Rasmussen.

Eid av Mimmi Jakobsen og Betty Jensen (?) i 1932.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Mimmi Jakobsen om kjøp på avbetaling av elektrisk installasjon, i 1937.

Jondine og Karen Taarnstad, strikke- og syforretning, (1940/1946), tømmermann Sverre, bud Harry og smed Kaare Olsen, (1940).

Huseier Minni Jakobsen, kontordame Sigrunn Andersen, arbeider Ingebrigt Dahl, skomaker Gustav og arbeider Reidar Georgsen, styrmann Johannes og arbeider Kristian Hansen, lagerarbeider Harry og tømmermann Sverre Olsen, arbeider Harald Pedersen, (1946).

Kjell Olsen

Skjøte fra Mimmi Jakobsen til Kjell Olsen, i 1946.

Et nytt murbygg ble reist av malermester Kjell Olsen i 1949(?). Olsen gikk konkurs og huset ble overtatt av Brødrene Johannessen, (Harald og Fridtjof Johannessen), herreekvipering og manufaktur, (1957/2014).

Brødrene Johannessen

Skjøte fra Kjell Olsen til Harald og Fridtjov Johannessen i 1958.

Skjøte fra Harald til Fridtjov Johannessen på hans ½-del, i 1969.

Bladet Tromsø flyttet inn i bakgården da nybygget sto ferdig, de var blitt husløse etter brannen i Fredrik Langes gate 5 i april 1948. Avisen flyttet videre til Skippergata 41 i 1972.

Optiker Magnus Jacobsen startet sin forretning her i 1949 før han i 1951 flyttet til Storgata 74 og senere til Fredrik Langes gate 20, (1984).

Erik Bjørnsborg, agentforretning (1957/66), o.r. sakfører Bjarne Bjørshol (1957/66), Jann Solheim A/S, megler/forsikring/ befraktning (1957), Kjell Olsen, bygnings- og skiltmaler, (1957).

Arkitekt Lars Tore Dalsbøe, arkitekt Fr. Chr. Prøsch, arkitekt Gunnar Hageberg, arkitektene Odd Karl og Rose Marie Steinsvik, arkitektene Jan og Eva Nagell Østgaard, (1972), Revisjon og regnskap, (Kjell Madsen), (1972/77), tannlege Aksel Jakobsen hadde kontor i 3. etg., (1972/86), Fjeldstad & Fjellestad A/S, ingeniørforretning, (1972/82), de kom fra Grønnegata?

Engen Auto A/S flyttet inn i de ledige lokalene etter bladet Tromsø i 1972. Forretningen kom fra Vestregata 27. Engen overtok Leylandagenturet etter Emil Olsen sommeren 1972. Han flyttet så til Skattøra tidlig i 1978.

Data-Regnskap A/S, (1977), Gross kassaregister A/S, avdelingskontor, (1977), Team Foto Scandia (fotograf Eiliv Leren), (1977).

Statsaut. revisor Hans O. Brox, (1982/86), Noraudit Tromsø, revisjonsfirma, etabl. 1981. (Guttorm Jensen, Hans Olaf Brox og Øyvind Kjelstrup – alle 3 hadde egen revisorpraksis i byen før de slo seg sammen), (1984/86), Blå Kors, distriktssekretær, (1986), aut. revisor Guttorm Jensen, (1986), aut. revisor Øyvind Kjelstrup, (1986).

Elisabeth Stang Johannessen

Fridtjov Johannessen døde i 1990, hustruen Elisabeth Stang Johannessen satt i uskifte.

Den Evangelisk Lutherske Frikirke, kontor, (1990/96), Forsikringshuset (Intrum Justitia), (1990), tannlege Svein-Ivar Dahle Foss, (1990/99), Hansen Agentur & Import, (1990), revisor Torstein Jørgensen, (1990/96), Nord-Norsk verdisikring, inkassotjenester, (1990), Ivar Sandnes A/S, agentforretning, (1990/99).

Narvesen Distribusjon, (1993), Geir Olav Olsen, (1993).

AME Institute A/S, (1996), Hans Høgtun, illustratør og formgiver, (1996), Spitsbergen Ventures LTD AS, (1996).

OS-Regnskap & Consult (Oddvar Severinsen), (1999), tannlege Bjørnar Rørstrand, (1999), Solidaritet, (1999).

I 2014 er det fremdeles Brødrene Johannessen som holder skansen, slik de har gjort det fra tidlig 1950-tall.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Austad, Arne-Tinus Aune: Historisk kjøretur. Tromsø 2011.