En slupp er et lite, kutterliknende seglfartøy. Det har utliggende hekk og oftest rett forstavn. Slupper er enmastere med gaffel- og gaffeltoppsegl, storsegl på rå (breifokk), stagfokk og klyver. Størrelsen er normalt på mindre enn tredve kommerselester.

Den færøyske sluppen «Johanna» av Vágur.
Foto: Chris Nyborg (2014).

Andre betydninger

Slupp brukes også til tider som betegnelse på skipsbåter, det vil si båter som føres av større skip for ilandstigning. En mer vanlig betegnelse på disse er sjalupp, men navnelikheten har ført til at begrepene ofte er brukt om hverandre.

En tredje båttype som har gått under navnet slupp er en type mindre marinefartøy som ble brukt i middelalderen, og som på engelsk ble betegna sloop.

Kilder