Kommerselest

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kommerselest var en måleenhet for et skips lastekapasitet. Det var en uklar måleenhet der det kunne være store variasjoner, slik at et enkelt skip kan opptre med forskjellig lesttall. På 1600-tallet varierte målemetodene, og i tillegg var det slik at man for visse varetyper foretrakk lasterom, og for andre dekk, noe som påvirka lesttallet avhengig av hva frakten besto av. Det ble også brukt et annet mål, trelastlest, som kunne bli omtalt som kommerselest.

Gjennom 1600-tallet forsøkte man å standardisere skipsmålinga, men først rundt midten av 1700-tallet hadde det faktisk blitt noenlunde orden. I 1769 kom en klarere instruks der man skulle måle indre bredde, lengde og dybde, og så regne ut lesttallet ut fra en fast tabell. Man kunne da regne ut både kommerselester á 5200 pund, omkring 2600 kg, eller trelastlester á 4000 pund, omkring 2000 kg. Forholdet mellom de to lasttypene ble da også fastere enn tidligere, med et forhold på 1 kommerselest til 1,3 trelastlester. I eldre kilder ser man ofte at det ikke er noe rimelig samsvar mellom trelast- og kommerselester.

Da man gikk over til ny måleenhet for skip ble 1 kommerselest satt til 2,08 netto registertonn.

Kilder og litteratur

  • Lest i Norsk historisk leksikon.