Sofienberg kirke

Sofienberg kirke, tidligere kalt Petrus kirke, ligger i strøket Sofienberg i Oslo, på et høydedrag i den nåværende Sofienbergparken. Kirka ble oppført i 1877 etter tegninger av Jacob Wilhelm Nordan. Innvendig utsmykning av Otto Ludvig Sinding, Maria Vigeland og Enevold Thømt som hadde glassmalerier og utstyr.

Sofienberg kirke sett fra sør.
Foto: Olve Utne (2009).
Plakett på sørveggen på Sofienberg kirke. Teglsteinsbygget ble tegna av arkitekt Nordan.
Foto: Trond Nygård (2009).

Sofienberg-kirka er et av de mange gudshusa som ble bygd i Oslo på slutten av 1800-tallet, en periode da hovedstaden var i eksplosiv vekst. Som de andre kirkebygningene fra denne perioden er Sofienberg bygd i tegl. Rundt kirka var det tidligere kirkegård, men av denne er det nå bare den jødiske gravlunden som er bevart. Resten av kirkegården er i dag Sofienbergparken.

Kilder og litteratur

Koordinater: 59.92238° N 10.76606° Ø