Sogneprester i Hedrum

Sogneprester i Hedrum.

Under følger en liste over sogneprester i Hedrum fra 1787:

Navn Periode
Andreas Frederik Schrøeter 1787-1799
Johan Anton Wright 1799-1833
Knud Peder Kierulff 1834-1862
Boye Joachim Flood 1863-1873
Johan Magelsen Brun 1874-1880
Carl Johan Peter Petersen 1880-1886
Johannes Flood 1887-1894
Embetet bestyrt av stiftskapellan Freihov 1894-1896
Helge Vold 1896-1911[1]
Etter Volds død ble embetet bestyrt av pastor Boye Mathias Holt 1911
Peder Holtermann Rynning[2] 1911-1928
Olaf Thormodsæter 1928-1939
Leif H. Nyborg (Vikarprest under kallets ledighet) 1939-1940
Rolv Selvig 1940-1942[3]
Anders Eek 1. februar 1944- mai 1945[4]
Rolv Selvig 1945-1962
Peder Mathias Sefland 1962-1965
Einar Øystein Amlie 1966-1974
Arne Rui 1974-?
Karl Frode Hilton 1992-2000
Yngve Mardon Knudsen 2001-2014?
Hedrum kirke

Fotnoter

  1. Døde i sitt embete i 1911
  2. Ifølge Gravminner DIS var Holtermann Rynning sogneprest i Hedrum 1911-1930
  3. Utnevnt i september 1940, innsatt i januar 1941. Forflyttet til Andøya
  4. Eek ble avsatt. Prost A. Lunde, Larvik prosti, overtok samtidig som ansvarlig bestyrer av kallet, mens pastor Ottar Bondevik etter ordfører Martin Zimmermanns anbefaling skulle holde alle gudstjenestene, utføre kirkelige handlinger og føre kirkebøkene

Kilder

  • Krohn-Holm, Jan W.: Hedrum bygdebok bind I, Hedrum 1982, s. 539-541