Solstad (Øvre Eiker, 178/9)

Solstad er en eiendom under Sørlie i Bingen. Eiendommen fikk ved utskillingen bnr. 9 og 8 øre i skyld.

Solstad
Utskilt: Fra 178/2
Fylke: Buskerud
Kommune: Øvre Eiker
Gnr.: 178
Bnr: 9

Eiere og bruker av gården

1926-1942: Karl Bakke

Som eier av bnr. 2 skiller Karl Bakke ut eiendommen i 1926 og beholder selv hjemmel. Bestemmelser om eldre veier.[1] Kilde bestemmelser:[2]

1942-1947: Helge Bakke

Skjøte i 1942 fra Karl H. Bakke til sønn Helge Bakke f. 1908 for kr. 35.000,- på d.e.m.fl.[3]

1947-1954: Halvard og Sverre Hilmersen

Skjøte i 1947 fra Helge Bakke til Halvard og Sverre Hilmersen på d.e., bnr. 2, 3 og 8 for kr. 54.000,-.[4]

Matrikkel 1950: Navn ikke oppgitt, skyld 8 øre.

Fra 1954: Halvard Hilmersen

Skjøte i 1954 fra Sverre Hilmersen til bror Halvard Hilmersen f. 1903 på ½ part av d.e., bnr. 2, 3 og 8 for kr. 27.000,- Halvard er nå eneeier.[5]

Skyldsetting

Delingsforretning

Bygslingskontrakt

Andre tinglysninger

Kilder

Referanser