Storfjord kystlag

Denne artikkelen bør oppdateres. Se evt. diskusjonssiden for merknader.

Storfjord kystlag ble stiftet 2011Hatteng i Storfjord kommune i Troms. Kystlaget er en lokal avdeling av Forbundet KYSTEN og skal arbeide for å fremme kystkultur og tradisjoner. En viktig brikke i dette arbeid vil være den restaurerte nothjellen og kaianlegget i Rasteby.

Kystlaget i Storfjord er i dialog med Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum i Gratangen om driften av den restaurerte fiskebåten, M/K ”Bråttsjø”. Andre viktige samarbeidspartnere vil være eierne av nothjellen, Storfjord kommune og omliggende kommuner samt reiselivsnæringen og kulturaktører i Lyngenregionen. Det er allerede sondert samarbeid med andre kystlag. Laget har 12 medlemmer.