Storgata 131 (Tromsø)

Storgata 131 i Tromsø var i mange år i familien Mathiesen/Wides eie. - På kommunens grunnkart er adressen endret til Elvegata 5B, det er usikkert når det skjedde. - Gammelt matr.nr. 400.

Storgata 131 velger å bruke den gamle adressen mens på kommunens kart heter huset Elvegata 5b. Da er det greit å ha skilt med begge navnene.
Foto: Einar Dahl (2017).
Det vil nok forbause flere at dette huset har adresse Elvegata 5C/D/E. Det er bygd på deler av tomta til Storgata 131/Elvegata 5b, på hjørnet.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 131 ligger helt til høyre i bildet. Der plankegjerdet står finner vi dagens Elvegata 5c/d.
Foto: Vilhjelm Riksheim (1938).
Storgata 131, det store, hvite huset midt i bildet, omkring 1960.
Foto: Kåre Kristensen

Martin Mathiesen

Målebrev til Martin Christian Matthisen, tinglyst 14. juli 1854.

Martin Mathiessen bodde her med kona Ingeborg Tina Johanna Hansdatter og seks barn, i 1865.

I 1875 hadde familien skiftet etternavn: Martin Wide med kona Thrine Johanna og fire barn.

I 1885: Arbeidsudyktig Martin Mathisen med kona Tine, sypike Hendrejæte Mathisen, arbeiderne Johan og Emil Mathisen.

Arbeider Emil Mathiesen med kona Katrine og to barn, i 1900.

Eid av Martin Mathiesens enke i 1904.

Johan Wide

Skjøte fra Martin Mathisens enke og arvinger til Johan Vide, med plikt for kjøperen til å forsørge selgersken, i 1909.

Enke Tina Mathisen Wide med sønnen Johan, bryggemann Emil Mathisen Wide med kona Kathrine og tre barn, bryggemann Emil T. Wide med kone Katrine Marie og tre barn, i 1910.

I 1916: Bryggeformann Johan P., stud.art. Dagny, arbeider Emil Theodor, Henriette Amalie, Kaia Kristine, Kathrine Maria og Trygve Johan Wide.

Eid av Johan Wiede i 1918/32.

Kontrakt mellom Johan Wide og Tromsø Elektrisitetsverk om elektrisk installasjon, 1936.

Arbeider Olaf Andreassen, (1940/46).

Anna Jensen

Auksjonsskjøte til bileier Kristian Jensen i 1941, (1957/77).

Ektepakt mellom Kr. og Anna Alette Jensen om at eiendommen skulle være hennes særeie, i 1941.

Lastebileier Kristian Jensen, skipper Karl Nikolaisen, ishavsrederi, bankassistent Dagmar Skjelstad, (1946).

Husmor Anna Jensen, overmontør Søren Jacobsen, rekearbeider Gudrun Forså, (1957).

Søren Jacobsen, (1966).

Skjøte fra Anna Jensen til Vekt & Maskinservice A/S, i 1980.

Sengemakeriet (Inger Lise Røstad), (1982).

Skjøte fra Vekt & Maskinservice A/S til Odd H. Andreassen, i 1985.

Skjøte fra Odd H. Andreassen til A/S Storgaten 65, i 1985.

Jørgen Dalsbøe, (1993), Dalsbøes arkitektkontor, (Lars Tore Dalsbøe) (1993), Svein Sjøgren, (1993).

Reiki Senteret, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.