Storgata 140 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nr. 140 lå på det nærmeste hjørnet.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 140, nærmest, så riktig trivelig ut i 1938.
Fru Søbstad drev Kafé Polar med varme småretter og fin-fin musikk. 1930-tallet.
Foto: Ukjent
Rundt 1960 sto nr. 140 nokså alene igjen borte på brinken. Nærmest har vi rekken 142-50.
Foto: Knut Dyvik
Som et Soria Moria lyser Rørhandelen der den gamle trerekka 132-40 sto. I 1978 var også naboene mot nord borte og nok en blokk på plass.
Foto: Kåre Kristensen

Storgata 140 i Tromsø var det siste huset i rekken 132-40 som måtte gi tapt for Rørhandelen på begynnelsen av 1960-tallet. - Gammelt matr.nr. 70.

Bødker Rasmussen

Målebrev til Anders Pedersen, datert 9. oktober 1832, tinglyst 11. november 1839.

Auksjonsskjøte til Hans Henrik Villumsen, i 1839.

Auksjonsskjøte til T.B. Holst, i 1851. Holst solgte videre til bødker Anders Olsen samme året.

Skjøte fra Anders Olsen til T.B. Holst, i 1862.

I 1865 bodde bødkermester Samuel Johan Rasmussen her med kona Ingeborg Marie, fire barn og en læregutt, skipper Petter Olai Bjørvig med kona Johane Bekken og fire barn.

Skjøte fra T.B. Holst til bødker Samuel Rasmusen, i 1867.

Bødker Samuel Johan Rasmussen med kona Ingeborg Marie, fire barn og fire læregutter, dagarbeider Rikard Mikael Olaisen med kona Andora Edrikke Hansdatter og to sønner, i 1875.

I 1885: Bødkermester Samuel Joh. Rasmussen med kona Ingeborg Marie, bødkersvenn Samuel Rasmussen, kontorist Joh. Ulrik Rasmussen, urmakerlærling (hos Larsen) Imanuel Rasmussen, skoleelev Harald Sæter, tjenestepike Hanna Danielsen.

Skjøte fra Samuel Rasmussens enke og myndige arvinger til O.B. Hansson, i 1889.

I 1891: Enke Ingeborg Rasmussen, Samuel Rasmussen med kona Krestiana og tre barn, Hans Larsen med kona Hansine og tre sønner, Johan Lian med kona Josefine og to barn.

Sjømann Paulsen

Skjøte fra O.B. Hansson til Hans Paulsen, i 1897.

I 1900: Sjømann Hans Serenius Brokmand Paulsen med kona Hilda Otelie og en sønn, skipstømmermann Kristian Geaarg O. Olsen med kona Karen Marie og en datter, fisker/arbeider Edevart Matisen med kona Hana og seks barn, bødkersvenn Johannes Mortensen med kona Eberthine og fire barn, not- og granarbeider Peder Martin Henriksen med kona Ane og en datter.

Skjøte fra Hans Paulsen til Johan Olsen, i 1908.

Støper Olsen

Støpemester v/Tromsø mek.verksted Johan og Ingeborg Olsen med seks barn, former v/Tromsø mekaniske verksted Karl Johan og Amanda Olsen med en datter, maskinist Einar og Ingvarda Nilsen med en sønn, i 1910. Alle bodde i 140a.

Kull & saltarbeider Oluf og Oline Martinesen med to barn og to stesønner, enke Ane Lian med to barn og et barnebarn, fisker Kvive og Helene Andersen med to barn, enke Oline Olsen med to barn og to barnebarn, i 1910. Disse bodde i 140b.

Skjøte fra Johan Olsens enke Ingeborg Oline Olsen til Gustav Henriksen og Andreas Jensen, i 1912.

I 1916: Kjører Oskar Gustav og Signe Marie Henriksen, tømmermann Andreas, Hansine Kornelia og Regine Jensen, fisker Klaus og Mathilde Henriette Hermansen, ishavsfarer Alvin, Inger Margrethe, fisker Johan, Mimmi, Nanna, arbeider Nils Olai og fisker Ragnvald Johannesen, garversvend Valdemar Olsen, kjører Oskar og Anna Pettersen, enke Bergitte og arbeider Karl Wasmuth.

Skjøte fra Gustav Henriksen og Andreas Jensen til Karl Olsen, i 1918.

Pensjonatvertinne Søbstad

Auksjonsskjøte til fru Ingrid Wiide Søbstad, frasolgt Karl Olsen, i 1930.

Eid av Ingrid Wiede Søbstad i 1932 og 46 med bolig og pensjonat på 1950-tallet, dykker Johan Søbstad, (1932). – Fru Søbstad drev også Kafé Polar.

Kontrakt mellom Ingrid Søbstad og Tromsø Elektrisitetsverk om elektrisk installasjon, i 1936.

Kjører Harald Christensen, arbeider Johan Jakobsen, tømmermann Karl og arbeider Severin Richardsen, arbeider Johan Olsen, (1940).

Butikkbetjent Henry og fhv. dykker Johan Søbstad, arbeider Olaf L. Aune, filetpakkerskene Aud og Ella Johannessen, arbeider John Kjeldsen, kjører Jakob Olsen, (1946).

Los Arne Johansen, (1957).

Saraholla

I folketellingen for 1875 er den neste innførselen et hus «uden nr.». Der bodde det fattigforsørgede paret Brynild Krestafersen og kona Sara Nilsdatter. I folketellingen for 1900 finner vi enken Sara Brynhildsen på gamlehjemmet i Grønnegata 48, hun var da over 80 år. Det er ikke urimelig å anta at dette var den Sara som ga navnet til «Saraholla», et hus som skal ha stått rett bak Storgata 140, i bakken opp mot St. Hanshaugen.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.