Stridsvogn

Stridsvogn er den vanlege militære nemninga på eit motorkøyretøy som er beskytta av stålplater mot fiendtlege våpensystem og har belte som framdriftssystem. Andre meir allmenne nemningar på det same er «panservogn» og «tanks». Vognene har stort sett hatt ei kanon og ei eller fleire mitraljøser som våpensystem.

Den norske hæren hadde omtrent ikkje operative stridsvogner ved det tyske angrepet i 1940, heller ikkje effektive våpen mot pansra køyretøy.

Litteratur