Sveom (Nordlia)

Sveom er et småbruk i Nordlia i Østre Toten. Eiendommen består (2010) av cirka 35 mål dyrka mark og 17 mål skau, som inkluderer det tidligere småbruket Granum og husmannsplassen Gammel-Sveom (Kolbjørnrudstuggua?). Den dyrka jorda har vært bortleid sia slutten av 1900-tallet, først til Øver-Kallrustad (t.o.m. 2007), så til nabogarden Skattum (2008-2011) og fra 2012 til Breili.

Sveom
Sveom.jpg
Husa i Sveom ble bygd i 1959/60.
Sted: Nordlia
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 123
Bnr: 3
Adresse: Sveomsvegen

Sveom ble i 1903 fradelt garden Kolbjørnrud. Stedet var tidligere husmannsplass under garden. En annen husmannsplass, Gammel-Sveom, ble på 1940-tallet ekspropriert fra Kolbjørnrud og kjøpt innåt Sveom. Omtrent på samme tid ble Granum slått sammen med Sveum, gjennom ekteskap og arv. Tora f. Granum, gift med Kasper Korsvold i Sveom, arva Granum etter foreldrene.

Tora og Kasper Korsvold bygde nye hus i Sveom rundt 1960, omtrent på samme tomt som Gammel-Sveom sto. De opprinnelige husa i Sveom ble deretter revet. Korsvold-familien dreiv med mjølkeproduksjon til ca. 1984, 20-30 år etter at de fleste andre småbrukerne i Nordlia hadde levert kua.

Uttale og preposisjon: i /sve:om/ (dativ flertall). Navna Sveom og entallsforma Svea/Sveen finnes flere steder på det indre Østlandet og henspiller på svirydding.

Kilder og litteratur

 
Sveomslåven fra 1960. Den minner om de omtrent like gamle låvene på nabogardene Asgard og Øver-Kallrustad. Disse driftsbygningene er bygd etter standardtegninger fra landbrukets bygningskontor.
Foto: Trond Nygård (2012)