Syltebakken

Syltebakken er en gruppe med unike bygninger som utgjør et kulturminneSylte i Tresfjorden i Vestnes kommune. Syltebakken er igrunn ingen bakke men går langs sjøkanten fra Sjøbrua til Ødegårdsbakken og omfatter omtrent 30 bygninger. De fleste ligger tett ved siden av hverandre, på hver side av veien (Syltebakken). Denne veistubben var tidligere en del av hovedveien rundt Tresfjorden. Det var på 1970-tallet at hovedveien, nå Europavei 136, ble lagt i en ny trase på 400-500 meters lengde utenom Syltebakken. Noe som trolig er medvirkende til at dette bygningsmiljøet er bevart.

Syltebakken består av en rekke ulike bygninger, næringsbygg, boliger, uthus. Stilmessig utgjør bygningene ingen helhet. Her er eksempler på sveitserhus, murhus i jugendstil, bygdeempire, bygninger fra mellom- og etterkrigstiden. De eldste er fra tidlig på 1800-tallet, mens de nyeste bygningene er fra 1970-tallet. Flere av bygningene er restaurerte og i god stand.

Litteratur