Tenal er et uttrykk som ble brukt om tømmer, gran eller furu, som på grunn av indre spenninger i trevirket var vanskelig å skjære på sagen. Ved å legge tømmeret i sjøen, ville noe av spenningene reduseres over tid.

tenal
Område: Fusa
Fylke: Vestland
Emne: tømmer
Denne artikkelen er en del av Kystordverkets ordinnsamling.

Uttrykket stammer fra Fusa i Midthordland.