Torstad (gård i Asker)

Torstad, gårdsnr. 31 i Asker kommune, Torstadveien 26, mellom Skustad og E18. Navnet var Þoresstaðir i middelalderen og kommer av mannsnavnet Tore. Det er registrert 15 sikre og 5 usikre gravrøyser på gården, og det er funnet en flintflekke. Torstad hadde eierandel i et saltkokeri, ifølge skifte i 1668. I 1647 var eierskapet til Torstad delt mellom Nesøygodset (54 %), Christiania sogneprestembete (32 %) og Asker sogneprestembete (14 %). Adam Larssøn var bruker. Gården kom i bondeeie ca. 1700. Fekjan, strekningen langs Neselva fra Nesbru til Holmenbukta, hørte opprinnelig til Torstad. Der bodde Halvor Olsøn, en yngre bror av gårdens eier Engebret Olsøn i 1780. Fekjan ble overtatt av gården Holmen i 1791.

Torstad
No-nb digibok 2013091708024 0193 1.jpg
Først nevnt: 1358
Fylke: Akershus
Kommune: Asker kommune
Gnr.: 31
Adresse: Torstadveien 26
Torstad før 1903. Fra boka Asker, utgitt 1917.

Torstad ble ingen slektsgård over lengre tid før Martin Danielsen Hvalstad kjøpte gården i 1892 og overlot den til sønnen Christian Martinsen. Hans etterslekt har fortsatt gården. Eier siden 1991 er Ivar Lindstad. Våningshuset skal være fra 1824 og sidebygning og stabbur fra annen halvdel av 1700-tallet.

Asker Skytterlag hadde sin første bane på Torstad til den flyttet til Nordre Berg i 1882. Martin Danielsen Hvalstad og Ole Pedersen Torstad startet isproduksjon i Torstaddammen i 1884 med utskiping fra Holmen. Ved dammen hadde Holmen og Landøen Vel sitt velhus med aktivt kulturliv 1923–41 og Holmen IFs første ishockeybane fra 1933. På gårdens grunn er to skoler bygd, Holmen skole i 1932 (Vogellund skole) og Torstad ungdomsskole i 1963.

I 1826 hadde gården 168 dekar innmark, 3 hester, 10 storfe og 10 småfe. I 1939 185 dekar dyrket jord, 4 hester, 12 storfe og 21 griser.

Husmannsplasser

Torstad hadde følgende fire husmannsplasser:

  • Brua (første gang registrert 1731)
  • Fekjan (1780)
  • Grønlund (1835)
  • Ollestua (1875)

Eksterne lenker


  Torstad (gård i Asker) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.8634715° N 10.4745642° Ø