Totenåsen

Totenåsen er et område bestående av skog, myrer, tjern, åser og daler, med beliggenhet sør og vest på Toten. Den søndre og største delen av Totenåsen (Søråsen) ligger i Østre Toten i Innlandet og grenser til Hurdal i Akershus. Den vestre delen av åsen (Veståsen) ligger vest for tettstedet Raufoss i Vestre Toten kommune.

Det gamle kvilstellet Torsætra.
Foto: Øyvind Holmstad (2013).

Det høyeste punktet på Totenåsen er Torsæterkampen (841 moh.). Totenåsen har gjennom historien hatt sterk tilknytning til den rike landbrukshistorien på Toten.

Totenåsen med Skreiskardet, sett fra Starumsleia.
Foto: Inger-Marit Østby (2015).

Totenåsen som ressurs før i tida

Kilder og litteratur

  • Nøkleby, Olaf (2016), Hoff menighetsblad, nr 3, 2016. s. 6 og 7.
  • Toten-almenningens historie, redigert av Jens M. Alm (1992).
Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!