Troms og Finnmark fylke

Troms og Finnmark fylke (nordsamisk: Romsa ja Finnmárku, kvensk: Tromssa ja Finmarkku) ble etablert 1. januar 2020 ved sammenslåing av Troms og Finnmark fylker. Dette er en del av regionreformen 2014–2018. Den politiske ledelsen og fylkesadministrasjonen har sete i Tromsø, mens fylkesmannen i Troms og Finnmark ble etablert i Vadsø i 2019.

Troms og Finnmark fylke
Troms og Finnmark fylkesvåpen.png
Fylkesnummer 54
Basisdata
Adm.senter Tromsø (fylkesadm.) og Vadsø (fylkesmann)
Areal 74813.34  km²
Andel land 71241.78  km²
Andel vann 3571.56  km²
Folketall 243 925 (2018)

I tillegg til at fylkene ble slått sammen, ble det samme dag en grenseendring ved at Tjeldsund kommune i Nordland slås sammen med Skånland kommune i Troms og overført til det nye fylket.

Stortinget vedtok den 8. juni sammenslåing av Troms og Finnmark. Fylkestinget i Troms hadde gitt tilslutning, mens Finnmark hadde trukket seg fra samtaler. I Finnmark slo man seg ikke til ro med stortingsvedtaket. Fylkestinget i Finnmark stemte i mars 2018 ned forslaget til sammenslåingsavtale, og vedtok at det skulle holdes en folkeavstemning. Den ble holdt i mai 2018, med 58 % deltakelse. 87 % sa nei til sammenslåing. I Troms ble det ikke arrangert folkeavstemning, men meningsmålinger i begge fylker peker mot flertall mot sammenslåing også der.

Det sammenslåtte fylket har ikke laget felles fylkesvåpen, men viderefører i stedet de to gamle våpnene.

Litteratur og kilder