Vår Frue kirkegård (Trondheim)

Vår Frue kirkegård var kirkegården ved Vår Frue kirke i Trondheim. Den ble nedlagt i 1884, og kalles siden ofte Vår Frue park.

Noen bevarte graver av kirkegården ligger på sørsida av Vår Frue kirke.
Foto: Chris Nyborg (2014).

Kirkegården ble etablert allerede i middelalderen. Biskop Audun raude Torbergsson ble gravlagt her i Mariakirken i 1322. Utafor koret på gravgården lå det i 1817 en gravstein med store bokstaver datert til 1300-tallet. Kirkegården ble mindre i utstrekning etter Cicignons byregulering etter bybrannen i 1681. Den ble brukt fram til 1820-tallet. Da ble den for liten, og det ble avgitt grunn fra Kristiansten festning sørøst og nordvest for Domkirkegården som ny gravlund for soknet. Den ble omtalt som Vår Frue kirkes nye kirkegård, og ble etter hvert innlemma i Domkirkegården.

De siste begravelsene på Vår Frue kirkegård ble utført i 1830-åra. Den ble så liggende urørt inntil 1884, da Vår Frue gate ble ført gjennom til Kongens gate. Kirkegården ble da delt i to. Den østre delen svarer til Tordenskioldsparken. Området rett utafor kirka på baksiden er en del av den vestre delen av kirkegården. Der er en del gravminner bevart, og man finner også et minnesmerke over Hans Nissen (1727–1807).

Galleri

Litteratur

Koordinater: 63.429972° N 10.398102° Ø