Val til Riksforsamlinga 1814 i Leikanger

Dette er ei liste over dei som skreiv under fullmakta for valmannsvalet i Leikanger prestegjeld til Riksforsamlinga i 1814. Valmannsvalet skjedde i Leikanger kyrkje 18. mars 1814. Til valmenn vart kapellan Ludvig Daae (1786-1831) og gardmann Marchus Hovland valde. (Sjå òg Valmenn i Nordre Bergenhus 1814.)

Nr Underskrift fullmakt Signatur Yrke Fødd
1 A. Daae, Provst og Sognepræst til Leganger Eiga hand sokneprest
2 P. B. Voss, Sorenskriver for Yttre Sogns Sorenskriverie Eiga hand sorenskrivar
3 N. Boserup, resid. Capellan sammesteds Eiga hand kapellan
4 J. S. Bang, forhen Foged Eiga hand tidl. fut
5 Johan N. Thee Eiga hand
6 T. C. v. Krogh Eiga hand
7 Lars M. Hille Eiga hand
8 S. H. Lem, Postexpediteur Eiga hand
9 Hans Olsen Henjum, Lensmand for Siøstrand Eiga hand
10 Lars Nielssøn Fosse Eiga hand
11 Hermund Hermndsen Sveren Eiga hand
12 O. J. S. Sjøthun Eiga hand
13 Niels Olsen Traaen Eiga hand
14 J. S. S. Baaurlaag Eiga hand
15 O. A. Etsun Eiga hand


Kjelder