Valg til Riksforsamlinga 1814 i Stange

Valg til Riksforsamlinga 1814 i Stange' ble gjennomført i Stange kirke den 25. februar 1814. Adressen er nokså kortfatta. Den bekrefter at troskapseden ble avlagt, og at det ble gjennomført valg, der to valgmenn ble utpekt «ved de fleeste Stemmer». Hovedkirken i Stange prestegjeld er en av de bevarte valgkirkene.

Claus Bendeke ble valgmann for Stange, og på amtsforsamlinga ble han valgt til amtets første deputerte til Riksforsamlinga. Etter tegning av Paul Ipsen 1791.

De som ble valgt var amtmann Claus Bendeke og gardbruker Christen Eriksen Ringnes. Bendeke ble på amtsforsamlinga valgt som deputert for amtet, og ble dermed en av eidsvollsmennene.

Adressen ble undertegna av de tilstedeværende embetsmenn og offiserer, og av tolv representanter for allmuen:

 • Bendeke, Amtmand.
 • Lintrup, Physicus.
 • C. Kønig, Residerende Capellan.
 • Næser, Pr. Lieut.
 • Jac. Timmermann, Procurator.
 • A. Tøstie, Lensmand.
 • D.J. Frang, gaardmand.
 • Christen Ringnes, grd:m:d.
 • Ole Storree, gaardmand.
 • John Regstad, gaardmand.
 • Anders Wæhlen, grd.md.
 • Poul Hoeberg, grd.md.
 • Michel Saxlund, grd.Mnd.
 • Anders Nødsle, grd.md.
 • H. Lahlum, grd.md.
 • Michel Støen, grd.md.
 • Erik Opsahl, grd.md.
 • Christopher Remmen, grd.md.
 • Provst Leganger, Sognepræst i Stange.

Koordinater: 60.70978° N 11.13592° Ø