Valg til Riksforsamlinga 1814 i Strinda

Valget til Riksforsamlinga 1814 i Strinda prestegjeld ble gjennomført i Lade kirke den 11. mars 1814. I adressen fra prestegjeldet bekreftes det at selvstendighetseden er avlagt. Adressen er nokså lang, men inneholder bare formaliteter og høflighetsfraser.

Valglokalet i Strinda var Lade kirke.
Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket (1920-åra).

De som ble valgt som valgmenn fra menigheten var:

Begge var fra Lade sokn, og deltok på amtsforsamlinga den 28. mars, men ble ikke selv valgt som representanter til Riksforsamlinga.

Adressen er signert av (med opprinnelig skrivemåte):

 • Christian Krohg, Professor og Stifts-Overrets-Assessor
 • R.J. Schive, Ejer av Elsætergard
 • Peter Schielderup, Stedets Præst
 • Jørgen Lorentz Wold
 • Broder Lysholm Krohg, Ritmester og Vejmester
 • Anders Monsen Selsbak
 • Ingebrigt Jonassen Wollum
 • Gunder Ulsted
 • Ole Andreas Wold, Lensmand i Strindens Tinglav
 • John Olsøn Wollum
 • Torkel Nøstad, Lieutenant
 • John Knudsen Bjørnstad
 • Iwer Anderssøn Wighammer
 • Ole Olsen Teslien
 • Peder Haldorsen Digre
 • Torsten Pedersen Digre
 • Christen Anderssøn Giervan

Kilder